Å måle avstand
For å kunne orientere godt, må du lære å vurdere avstander i skogen. Det finnes tre metoder:
- bruke øyemålet
- telle skritt
- ta det på 'feelingen'.

Øyemål er nyttig
Bruk gjerne øyemål for å bedømme avstander i skogen. På de fleste nye orienteringskart er 1 cm på kartet det samme som 100 meter i skogen (målestokk 1:10.000). Tren opp øyemålet ditt, slik at du lett kan anslå om avstanden til et holdepunkt er 20 meter, 50 meter eller 100 meter. Du husker kanskje omtrent hvor langt 60 meter er?

Tell skritt hvis du er usikker
Skrittelling kan være en ganske nøyaktig avstandsmåler, f.eks. for å vite hvor langt du har gått langs en ledelinje. For enkelhets skyld teller vi bare annethvert skritt. Dette kaller vi å telle dobbeltskritt. Tell ett dobbeltskritt hver gang du setter venstre fot i bakken. Hvis skrittlengden din er 1 meter, blir 50 dobbeltskritt det samme som 100 meter. Men husk at skrittlengden din varierer med både stigning og underlag.

==>Klikk for å fortsette