Forlenging

Forlenging betyr å orientere seg i retning av en tydelig detalj som ligger rett ved siden av posten. Dette kan du bruke hvis selve post-detaljen er liten og vanskelig å finne.


Eksempel på forlenging
Du står vest i myra, og skal til posten, som er på steinen.

En stein er en liten detalj, og kan være vanskelig å treffe nøyaktig. Men like ved steinen ligger en hogstflate, og denne kan du bruke til å forlenge posten.

Konsentrer deg om å finne hogstflaten i stedet for steinen! Deretter er det en smal sak å ta seg fra hogsten og inn til steinen.

==>Klikk for å fortsette