Kort om kartet
Kartet er en tegning av terrenget, sett ovenfra.
Kartet er det viktigste hjelpemiddelet vårt - mye viktigere enn kompasset.
Figuren viser et flyfoto og et orienteringskart over samme området.

  Kartet har litt andre farger enn terrenget:

Du kan lære en del om kart ved å sammenligne bildet og tegningen.

Klikk på kartet for å få frem et større bilde.

 
Klikk for grilling

==>Klikk for å fortsette