Oppfanging

Oppfanging betyr å begi seg ut i terrenget i retning av en detalj som du er sikker på å treffe, for eksempel en sti. Denne teknikken er litt spennende og gir noen skikkelige aha-opplevelser for den som skal lære orientering.

Når du går mot en sikker oppfanging, trenger du ikke følge med på kartet hele tiden - du vet jo at du vil bli fanget opp til slutt. Men det er lurt å bruke kompasset for å kontrollere at du hele tiden går i riktig retning.

Sti og vei gir grei oppfanging. Det samme gjelder ofte for grøfter, jorder, kraftlinjer og tjern.

Eksemplet til høyre viser først oppfanging mot sti, og så oppfanging mot en grøft.

==>Klikk for å fortsette

 

 

 

 

 

 

 

 
 
'; ?>