Å orientere kartet

Orienteringskartene er veldig nøyaktige. Hver gang du skal lese kartet, bør du først snu det mot nord. Dette kalles å orientere kartet.
Slik orienterer du kartet:

  • Hold kartet vannrett foran deg
  • Se deg rundt i terrenget og finn noen tydelige detaljer
  • Drei kartet til det ligger samme vei som terrenget

Oppover på kartet blir nordover i terrenget. Hvis du er i tvil, kan du bruke kompasset til å se hvilken retning som er nord. Den røde enden av kompassnåla peker alltid nordover.

Øv deg på å lese kart og terreng samtidig
Stå stille på et åpent sted, og hold kartet foran deg, orientert riktig vei. Sjekk ut en og en detalj på kartet, og legg merke til hvordan den ser ut i terrenget.

==>Klikk for å fortsette