Klubbmesterskap Måren OK

07.06.08

Strekktider for H17-

Rank
Tid
Navn
Klubb
Land
1 54:46 Strand,Tormod Måren OK 02:35= 05:50= 08:53= 11:08= 13:43= 16:04= 20:11= 22:34= 26:28= 30:56= 37:44= 42:13= 44:25= 02:35= 03:15= 03:03= 02:15= 02:35= 02:21= 04:07= 02:23= 03:54= 04:28= 06:48= 04:29= 02:12= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 47:04= 49:58= 52:22= 54:19= 54:46= 02:39= 02:54= 02:24= 01:57= 00:27= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= Best split for this class 02:35 03:15 03:03 02:15 02:35 02:21 04:07 02:23 03:54 04:28 06:48 04:29 02:12 02:39 02:54 02:24 01:57 00:27 = Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss

08.06.08 15:01:28 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN