Mårens høstjakt

Velkommen til Høstjakta 2020. Her registrerer du tiden din etter hvert treningsløp og får beregnet poeng pr løp.
Poengene summeres i en sammenlagtliste for alle løpere.
De tre beste løpene teller i sammendraget.

Slik beregnes poengene: Først regner vi ut kilometertiden din. Deretter sammenligner vi denne med vinneren i din klasse, anslått fra Knut Valstads minneløp 2017 og 2019. Poengsummen settes deretter til 100 minus 5*differansen i kilometertid (men aldri mindre enn 0).