Styrer og verv

Orienteringsaktiviteten i Nesodden og Frogn organiseres av tre klubber.

Her kan du finne styrer og verv i henholdsvis Måren OK, Nesodden IFs orienteringsgruppe og Drøbak/Frogn ILs orienteringsgruppe.


Styret i Måren OK:

Leder:

Stein Turtumøygard, Solbergvn. 13, 1459 Nesodden    (stein.turtumoygard@nibio.no)

Tlf. 951 25 625

Nestleder:

Morten Karlsen, Mosses vei 20, 1459 Nesodden 
(mort1kar@online.no)

Tlf. 416 10 891

Kasserer:

Trond Holter, Asgerds vei 25, 1459 Nesodden 
(tryholter@gmail.com)

Tlf. 913 69 551

Styremedlem:

Tove Strand, Karlsrud 2 A, 1443 Drøbak  
(tove.strand@online.no)

Tlf. 480 33 762

Styremedlem:

Grete Berntsen, Vestoppfaret 14, 1452 Nesoddtangen 
(grbernt@online.no)

Tlf. 936 67 499


Andre verv

Arrangement:

Morten Karlsen, Mosses vei 20, 1459 Nesodden             (mort1kar@online.no)

Tlf. 416 10 891

VDG *):

Geir Busk, Tryggvangvn. 48, 1458 Fjellstrand 
(geirbusk@gmail.com)

Tlf. 950 55 464


*) VDG = Vegetasjon-, dyreliv- og grunneierspørsmål


Styret i Nesodden IFs orienteringsgruppe:

Leder:

Per Hermann Krøger, Enerveien 6, 1450 Nesoddtangen          (p-kroege@online.no)

Tlf. 970 46 052

Nestleder:

Audun Bjerknes, Linneaveien 22A, 1450 Nesoddtangen             (audun_bjerknes@hotmail.com)

Tlf. 922 05 729

Kasserer:

Kjersti Holt Hanssen, Mosses vei 20, 1459 Nesodden    (khh1@online.no)

Tlf. 996 44 123


Andre verv

Kartutvalg:

Tormod Strand, Gartnerveien, 1459 Nesodden     (tormod.strand@online.no)

Tlf. 913 29 190

Morten Karlsen, Mosses vei 20, 1459 Nesodden             (mort1kar@online.no)

Tlf. 416 10 891

Rekruttutvalg:

Ketil Risberg, Ugleveien 1, 1459 Nesodden        (Ketil.Z.Risberg@manpowergroupsolutions.no)

Tlf. 901 01 123

Nils Jørgen Moen, Liljeveien 6, 1450 Nesoddtangen               (nils-jorgen.moen@telenor.com)

Tlf. 66 96 39 88

Tur-NIF-sen:

Stein Turtumøygard, Solbergveien 13, 1459 Nesodden     (stein.turtumoygard@nibio.no)

Tlf. 951 25 625

Per Hermann Krøger, Enerveien 6, 1450 Nesoddtangen           (p-kroege@online.no)

Tlf. 970 46 052
Styret i Drøbak/Frogn ILs orienteringsgruppe:

Leder:

Kine Dirro Bøhlerengen, Strandveien 23, 1444 Drøbak                (kdb@spk.no)

Tlf. 958 75 211

Nestleder:

Morten Due, Konvallveien 3 B, 1443 Drøbak                       (mnd@nve.no)

Tlf. 480 75 772

Styremedlem:

Frode Waaler, Vardeveien 12B, 1444 Drøbak                      (waaler@online.no)

Tlf. 406 03 907

Styremedlem:

Inger Halck, Heer Terrasse 28, 1445 Heer                (inhalc@online.no)

Tlf. 900 94 471


Andre verv

Kartansvar:

Morten Due, Konvallveien 3 B, 1443 Drøbak                       (mnd@nve.no)

Tlf. 480 75 772

Turorientering:

Mona Strand, Belsjøtoppen 1, 1445 Drøbak  
(mona.strand@bademiljo.no)

Tlf. 412 38 149