Velkommen til innføringskurs i orientering

Kurset består av 12 leksjoner. Klikk på en lenke for å velge leksjon: 
 

1. Kort om kartet
2. Å orientere kartet
3. Å følge ledelinjer
4. Oppfanging
5. Kartkontakt
6. Kompassgang

7. Å måle avstand
8. Å forlenge posten
9. Forenkling

10. Les 3-dimensjonalt
11. Veivalg
12. Hjelp - jeg har bommet!
Avslutning  

Spørsmål, kommentarer eller forslag: send oss en e-post